Avaa valikko Valikko
Kassalle Kassalle
 
www.sairaalatukku.com/tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Suomen Sairaalatukun tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Suomen Sairaalatukku Oy
Unajantie 4
26840 KORTELA (RAUMA)
puh. 02 8387 2480
e-mail: asiakaspalvelu@sairaalatukku.com

Yhteyshenkilö
Päivi Välilä
Suomen Sairaalatukku Oy
Unajantie 4
26840 KORTELA (RAUMA)
puh. 02 8387 2480

Rekisterin nimi
Suomen Sairaalatukku Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Suomen Sairaalatukku Oy kerää verkkokaupan asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan verkkokaupan käyttöä koskevia tietoja henkilö-/yritysrekisteriin. Asiakkaiden ja yritysten tietoja käsitellessään Suomen Sairaalatukku Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja voidaan käyttää Suomen Sairaalatukun ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Suomen Sairaalatukun liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä Suomen Sairaalatukun ja sen asiakkaiden mainontaan ja suoramarkkinointiin.
Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaasta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

Nimi, asiakasnumero, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakasryhmä, suostumus suoramarkkinointiin, asiakastunnus, Suomen Sairaalatukun jäsen- tai tekijänumero ja mahdollinen erikoisala.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän omissa toimitiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tiedot on suojattu ulkoa päin palomuurilla.

Tarkastusoikeus
Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen

Suomen Sairaalatukku Oy
Unajantie 4
26840 KORTELA (RAUMA)

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake löytyy Tietosuojavaltuutetun sivuilta www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.Back to top